Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 301039Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een kerstboom – Trottoir aan de Hoofdwagt Grave

 

Objectvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond

van artikel 2:10 van de A.P.V. door de gemeente Grave een objectvergunning is verleend.

 

Voor : Het plaatsen van een kerstboom, zaak 267168

Locatie : Trottoir aan de Hoofdwagt te Grave

Datum : 7 december 2020 tot en met 7 januari 2021

Datum verzending : 16 november 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen.

Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit

niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-

Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld

te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant

is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.