Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2020, 291298Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 682217) Park Vronesteyn 16 Voorburg kappen boom (berk) in voortuin

Algemene informatie

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een boom in voortuin

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 5 november 2020

Inzage

De aanvraag kunnen we u op verzoek digitaal toesturen en als een aanvraag besproken wordt bij de welstandscommissie kunt u aangeven daarbij aanwezig te willen zijn. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070 of een e-mail sturen naar vergunningen@lv.nl. Vermeld daarbij bovenstaand kenmerk.