Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 291231Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 27 oktober 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 27 oktober 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Advies intrekken belastingverordeningen 2020 door raad Haaren

Het college heeft (in het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi) ingestemd met het advies om de raad van de gemeente Haaren de verordening reinigingsheffingen 2020, rioolheffing 2020, forensenbelasting 2020, toeristenbelasting 2020, precariobelasting 2020 en marktgeld 2020 met ingang van 31 december 2020 in te laten trekken.

 

Collegevoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB

Het college stelt de raad voor het college toestemming te verlenen het 3e wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.

 

Collegevoorstel RIB Woningbouwaantallen

Het college heeft besloten de gemeenteraad een raadsinformatiebrief te sturen over de woningbouwaantallen.

 

Voornemen verzoek herbegrenzing verbeelding IOV i.v.m. Plan Zandstraat 16a Moergestel

Het college heeft besloten Gedeputeerde Staten te verzoeken om de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant te wijzigen i.v.m het plan Zandstraat 16a Moergestel.

 

Collegevoorstel Heukelomseweg 48

Het college heeft besloten om onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor de bouw van een Ruimte voor Ruimte-woning aan Heukelomseweg 48 in Heukelom en de raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

 

Collegevoorstel verlengen cameratoezicht

Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van het cameratoezicht in het centrum van Oisterwijk en Moergestel en besloten om de raad te informeren over het verlengen van het cameratoezicht op deze locaties.

 

Collegevoorstel principemedewerking sanering en passende herbestemming varkenshouderij Molenakkerstraat 6 te Moergestel in het kader van deelname aan de saneringsregeling varkenshouderij

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Molenakkerstraat 6 te Moergestel in het kader van deelname aan de srv. Het college informeert de raad via een raadsinformatiebrief.