Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 290811Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat ong. (nabij 7) Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat ong. (nabij 7) Heeswijk-Dinther’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPzandstraatong7HD-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel Zandstraat ong (nabij 7) te Heeswijk-Dinther. De op het perceel aanwezige bebouwing wordt gesloopt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 12 november 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 11 november 2020