Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 289624Beschikkingen | afhandelingWabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, De Boelelaan 1117, Amsterdam, uitbreiden Milieuplein

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het uitbreiden van het Milieuplein op het terrein van het VUmc ten behoeve van het tijdelijk opslaan van afval.

Datum verlengingsbesluit: 3 november 2020

Aanvrager: Stichting VUmc

Zaaknummer: 9793260

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.