Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2020, 288560Plannen | overigOntwerp beeldkwaliteitsplan Sint Theresiakwartier Raamsdonksveer

Het college van B&W maakt bekend dat in gevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening Geertruidenberg dat met ingang van donderdag 5 november 2020 het ontwerp beeldkwaliteitsplan Sint Theresiakwartier ter inzage ligt.

Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de locatie van Stichting Prisma aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. In het beeldkwaliteitsplan zijn welstandscriteria opgenomen waar de voorgenomen bouwplannen aan getoetst dienen te worden.

Ligging plangebied

Het gebied waar het beeldkwaliteitsplan betrekking op heeft ligt aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Het wordt begrensd door de Grote Kerkstraat, Sint Jozeflaan, Brejaarstraat en Koningstraat.

Communicatie

U kunt het ontwerp beeldkwaliteitsplan gedurende zes weken met ingang van donderdag 5 november tot en met woensdag 16 december 2020 inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het ontwerp beeldkwaliteitsplan inzien in het Gemeenteblad op zoek.officielebekendmakingen.nl

In het kader van de gemeentelijke Inspraakverordening kunnen ingezetenen en belanghebbenden tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties moet u richten aan het college van B&W.

Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Erik Dekkers 0162- 579 593.

 

Raamsdonskveer, 27 oktober 2020