Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 272033Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 13 oktober 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel inhuur personeel jaarrekening Haaren

Het college heeft ingestemd met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid ten aanzien van inhuur personeel in het kader van de jaarrekening 2020 gemeente Haaren.

 

Tweede berap 2020 Haaren in kader preventief toezicht

Het college heeft (in het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi) ingestemd met het collegebesluit van de gemeente Haaren van 6 oktober 2020 om onder voorbehoud van goedkeuring van Gedeputeerde Staten (GS):

  • 1.

    De Tweede Berap 2020, inclusief de voorgestelde financiële wijzigingen en voorgestelde investeringen, vast te stellen;

  • 2.

    De kredieten van de voorgestelde investeringen te voteren.

 

Collegevoorstel mandaat Haaren

Het college heeft ingestemd met het door Haaren verleende Mandaat Sociaal Domein.

 

Collegevoorstel wijziging begroting 2020 + deelname aan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om geen zienswijze te uiten tegen de wijziging van de begroting 2020. Daarnaast stelt het college de raad voor om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken voor deelname van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Ook stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de Burap 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Collegevoorstel art. 34 vragen grondverkoop Hertog Hendriklaan 19

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de fractie PRO inzake de grondverkoop bij de woning Hertog Hendriklaan 19.