Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 267317Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Strawinskylaan, Amsterdam, wijzigen indeling laag -1 parkeergarage

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het wijzigen van de indeling van laag -1 parkeergarage 2 Amsterdam, op de locatie ten zuiden van de Strawinskylaan (AB 2091) te Amsterdam.

Ontvangstdatum aanvraag: 24 september 2020

Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V.

Zaaknummer: 9869037

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.