Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 267090Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van oliebollen, beignets en churros

 

Standplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de A.P.V. door de gemeente Grave een standplaatsvergunning is verleend.

 

Voor : de verkoop van oliebollen, beignets en churros

Locatie : Lunette Grave (5361 EN)

Datum : 5 november t/m 31 december 2020

(dinsdag t/m zaterdag)

Niet tijdens de kerstdagen (25 en 26 december 2020)

Datum verzending : 13 oktober 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.