Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2020, 264460Overige overheidsinformatieGemeente Landgraaf - Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2020 het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2020 vastgesteld. Het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2020 geeft inzicht in de wijze waarop in 2020 het toezicht op en de handhaving ten aanzien van de aspecten milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, bijzondere wetten en de openbare ruimte zal worden uitgevoerd.