Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 264057Overige besluiten van algemene strekkingOPENBARE KENNISGEVING

 

_________________________________________________________________

 

 

Burgemeester en wethouders van Grave, gelet op het bepaalde in

artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet, maken bekend dat vanaf

5 oktober 2020 tot de dag van behandeling in de gemeenteraad op

3 november 2020 voor iedereen ter inzage is gelegd:

 

de programmabegroting 2021-2024;

het dekkingsplan programmabegroting 2021-2024.

 

Voornoemde begrotingsstukken liggen ter inzage bij de publieksbalie in het stadhuis van Grave.

 

De begrotingsstukken 2021-2024 zijn ook te downloaden van de gemeentelijke website https://www.grave.nl bij de agenda van de raadsvergadering van 3 november 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. mailen naar publicaties@cgm.nl