Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 261466Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Kerkendelweg 29 Kootwijk, verbouwen woning en bouw dakkapel

 

Zaaknummer 2020W2421

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.