Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 260095Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, verzoek intrekken vergunning ontvangen, Beethovenstraat 801, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een verzoek voor het intrekken van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

Het verzoek betreft het intrekken van de vergunning voor het bouwen van een tribune in afwijking van de verleende vergunning met OLO-nummer 4398633.

Ontvangstdatum aanvraag: 22 september 2020

Aanvrager: Gemeente Amsterdam

Zaaknummer: 9850017

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.