Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 258994Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Donkeren Dijk 7, 5473 CR te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 01-10-2020

 

Het oprichten van een zorgwoning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze