Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 256387Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 29 september 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 29 september 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel Enexis overeenkomst kleinverbruik

Het college heeft met betrekking tot stroomvoorziening van de openbare verlichtingsmasten besloten een overeenkomst aan te gaan met Enexis. Het betreft een overstap van grootverbruik naar kleinverbruik.

 

Collegevoorstel Geen principemedewerking verlenen aan woon-zorg initiatieven tot aan vaststellen nieuwe woonvisie (2021)

Het college heeft besloten geen principemedewerking meer te verlenen aan nieuwe verzoeken voor woonzorg initiatieven tot de nieuwe woonvisie is vastgesteld en de raad daarover te informeren.

 

Bestuurlijke besluitvorming : Jaarverantwoording Kinderopvang 2019

Het college heeft besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 vast te stellen.

 

Collegevoorstel dorpspomp

Het college heeft besloten een bedrag beschikbaar te stellen om het door de initiatiefnemers bijeen te brengen bedrag mee aan te vullen voor realisatie van de dorpspomp.

 

Rib Oisterwijksebaan 2 d.d. 29 september 2020

Het college heeft over de stand van zaken beëindiging van de veehouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a een raadsinformatiebrief gestuurd.