Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 255909Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Jachthavenweg 40 1081KA Amsterdam

Jachthavenweg 40, 1081KA Amsterdam: voor het veranderen en vergroten van de woonark op het adres Jachthavenweg 40, waarbij de verdieping wordt vergroot aan de achterzijde, een buitentrap wordt geplaatst aan de voorzijde, de bedrijfswoonboot wordt omgezet tot woonboot en verdeeld in vier onzelfstandige woonruimten, ingekomen 27 augustus 2020. Dossiernummer Z2020-Z008072, OLO-nummer 5405861.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.