Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 253261Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Europaplein 23-4 1078GT Amsterdam, europaplein 21

Europaplein 23-4, 1078GT Amsterdam: voor het vergroten van het restaurant met een aanbouw op de begane grondvloer en het veranderen en vergroten van het appartement op de vierde verdieping met uitbouw, ingekomen 10 juni 2020. Dossiernummer Z2020-Z002349, OLO-nummer 5198731.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.