Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2020, 252991Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Vlaardingen - Ontwerp-aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval en glas en papier bij stortkokerflats die in eigendom zijn van Waterweg Wonen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij in hun vergadering van 22 september 2020 op grond van artikel 4, lid 2, van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014, voorlopige locaties hebben aangewezen voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor restafval en glas en papier nabij stortkokerflats in eigendom van Waterweg Wonen.

Het betreft de volgende stortkokerflats

Flat

Nummer

Glas

Papier

Restafval

Marnixlaan 19-299

2.2-W1

1

Columbusstraat 1-205 (Bolderflat)

3.4-W1

2

Koninginnelaan 3-399 (zuidelijke flat)

6.2-W1

2

Koninginnelaan 403-765 (noordelijke flat)

6.2-W2

2

Albertine Agneslaan 160-282 (middelste flat)

6.3-W1

1

Eksterlaan laag 400-682 (horizontale flat)

6.4-W1

2

Fazantlaan 1-351

6.4-W3

1

1

2

Aalscholverlaan 598-856

6.6-W1

1

1

2

Zwaluwenlaan Oneven 15-683 (zijde Sperwerlaan)

6.6-W2

1

Zwaluwenlaan Oneven 15-683 (tussenin de flats)

6.6-W3

2

Bonnweg 5-205

7.4-W1

1

1

2

Luxemburgweg 1-309

7.4-W2

1

1

2

Madridweg 1-309

7.4-W3

2

Londenweg 1-309

7.4-W4

1

1

2

Wenenweg 5-233

7.4-W5

1

1

2

Lissabonweg laag 1-299 (Oostelijk)

7.4-W6

1

Lissabonweg hoog 301-569

7.4-W7

2

Lissabonweg laag 1-299 (Midden)

7.4-W8

1

Inzage

Vanaf vrijdag 2 oktober t/m donderdag 12 november 2020 kunt u de stukken van het ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen restafval en glas en papier bij stortkokerflats die in eigendom zijn van Waterweg Wonen op afspraak inzien. Als u de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken met dhr. W. Urgert van Team Voorbereiding en Realisatie via telefoonnummer 010 – 248 4000. U kunt de stukken ook inzien via www.vlaardingen.nl/plaatsingcontainer

Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 12 november 2020 hun zienswijzen over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren brengen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze sturen aan de gemeente Vlaardingen, Team Voorbereiding en Realisatie, t.a.v. dhr. W. Urgert, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. W. Urgert van Voorbereiding en Realisatie via telefoonnummer 010 – 248 4000.