Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 250551Overige overheidsinformatieBeeldkwaliteitplan Ressen, Nijmegen

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft op 23 september 2020 het beeldkwaliteitplan Ressen ongewijzigd vastgesteld.

Het beeldkwaliteitplan vormt de basis voor de verdere planuitwerking van het ontwikkelingsgebied Ressen. Het beeldkwaliteitplan beschrijft en verbeeldt de criteria voor het creëren van een landschappelijke setting en de inpassing van een bouw- en tuinmarkt, een tankstation en een restaurant waarbij de landschappelijke karakteristieken van het gebied overeind blijven en/of versterkt worden.

Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 1 oktober tot en met woensdag 11 november 2020 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 te Lent.

Het beeldkwaliteitplan is tevens te raadplegen in het digitale gemeenteblad op overheid.nl/gemeenteblad onder ‘Bekendmakingen’. Tegen dit besluit staan geen beroepsmogelijkheden open.