Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2020, 250546Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Zusterstraat 99 te Den Haag

Algemene informatie

Het veranderen van het pand Zusterstraat 99 tot maatschappelijke- en bijeenkomstfunctie

 

Ons kenmerk: 202016291

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

Zusterstraat 99

Ontvangstdatum aanvraag:

26 september 2020

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.