Gemeenteblad van Bunschoten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunschotenGemeenteblad 2020, 250185Overige overheidsinformatieBasisregistratie Personen: voornemen uitschrijving naar onbekend land

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het voornemen de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden:

Voorletters

Geslachtsnaam

Geboortedatum

J.

Luo

07-10-1984

Wanneer u weet waar (een van) bovengenoemde personen verblijven of wanneer uw naam hierboven wordt genoemd, neem dan binnen vier weken contact op via 033 - 299 1411 om een zienswijze duidelijk te maken.

Bunschoten, 30 september 2020