Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2020, 249350Overige overheidsinformatieAanwijzingsbesluit toezichthouder

Het college van B&W en de burgemeester besloten op 21 september 2020 om een medewerker van de gemeente Geertruidenberg aan te wijzen als toezichthouder (art. 5:11 Awb). Dit besluit treedt op 1 oktober 2020 in werking. De medewerker krijgt bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van verschillende wet- en regelgeving.