Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 248915Overige overheidsinformatieB&W vergadering week 39 2020

De besluitenlijst is als pdf bijgevoegd.

Er zijn deze week geen voor akkoord geparafeerde stukken