Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 247841Overige besluiten van algemene strekkingSELECTIEVE OPENSTELLEN DIGITALE WEG VOOR INDIENING WOB-VERZOEKEN

 

 

Het college van burgemeester van wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij op 18 augustus 2020 hebben besloten om de digitale weg voor Wob-verzoeken open te stellen. De gemeenteraad heeft hierop besloten op 21 september 2020. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2020 Wob-verzoeken voortaan, naast het verzenden per post, ook volgens een daartoe ontworpen webformulier via de website van de gemeente Zutphen kunnen worden ingediend. Het indienen van een Wob-verzoek per e-mail blijft niet mogelijk.

 

Wob-verzoeken kunnen worden ingediend via: https://www.zutphen.nl/Wob-verzoek.

 

Zutphen, 30 september 2020.