Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenGemeenteblad 2020, 2462Overige overheidsinformatieWeek 1 - 2020: voornemen ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk.

De gemeente start in zo’n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot “ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)” te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht stellen wij de volgende persoon in de gelegenheid om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats:

Naam

Geboortedatum

Adres

Voornemen

P.F.M. Bax

30-07-1960

Plantsoen 26A Lage Zwaluwe

20-12-2019

L. van den Berk

04-02-2000

Plantenpad 3 Made

20-12-2019

J. van der Heyden

09-06-1999

Nieuwe Jachthaven 50 Drimmelen

20-12-2019

De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van het voornemen genoemd in deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden aan:

Gemeente Drimmelen, cluster Publiekszaken, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor een mondelinge toelichting moet u van te voren telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162.