Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 245172Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw woongebouw - Intendanceplantsoen ongenummerd Velp NB

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het realiseren van een nieuw woongebouw (zaaknr.: Z/20/263827)

Locatie: Intendanceplantsoen ongenummerd Velp NB

kad. bekend gemeente Grave, sectie E, nr. 02313

Datum ontvangen: 18 september 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277