Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 244086Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 15 september 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 15 september 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel grondverkoop bij Hertog Hendriklaan 19

Het college heeft besloten tot het verkopen van grond bij de woning Hertog Hendriklaan 19 te Oisterwijk.

 

Collegevoorstel beantwoording artikel 34 vragen overname zaken Haaren

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de fractie CDA over de overname van zaken van de gemeente Haaren.

 

Collegevoorstel Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019

Het college heeft ermee ingestemd dat, overeenkomstig het advies van het Ministerie van BZK, voor de (ex)collegeleden over het jaar 2019 geen verrekening neveninkomsten plaatsvindt.

 

Beantwoording art 34 PGB uitbreiding milieustraat

Het college heeft besloten de vragen van de fractie PGB met betrekking tot uitbreiding van milieustraat door middel van bijgevoegde brief te beantwoorden.

Beantwoording artikel 34 vragen PGB over woningbouw

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 34 vragen van PGB inzake woningbouw.

Overeenkomst met Stichting Oisterwijk Duurzaam tbv uitvoering RRE project ondertekenen

Het college is akkoord met het aangaan van een overeenkomst met Stichting Oisterwijk Duurzaam voor het uitvoeren van het plan van aanpak Regeling Reductie Energieverbruik.

Legesheffing (schuil)tenten ondernemers en beantwoording vragen art. 34

Het college heeft ingestemd om toe te staan dat de ondernemers (schuil)tenten plaatsen voor hun winkel gedurende de periode dat de maatregelen rondom de Corona-crisis van toepassing zijn.

Tevens is ingestemd met de beantwoording van art. 34 vragen over dit onderwerp.

 

Collegevoorstel memo voor auditcommissie inzake actualisatie grondexploitaties 2020

Het college heeft ingestemd met de memo gericht aan de auditcommissie inzake actualisatie grondexploitaties 2020.