Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 240881Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Keurslagerij Meat Monkey – Maasburg 1 Cuijk

Standplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een standplaatsvergunning is verleend.

 

Voor: Foodtruck promotie van varkensvlees, zaak 263292

Locatie: Maasburg 1, 5431 BR Cuijk

Datum : Zaterdag 19 september 2020

Datum verzending: 16 september 2020

 

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.