Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 240304Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Breda - besluit tot wijziging van registratie van een aanduiding politieke groepering

Bekendmaking

Het besluit (artikel G3 lid 6 Kieswet) van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot wijziging van registratie van een aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld.

Op 1 september 2020 heeft de fractievoorzitter namens de vereniging “Breda’97” gevestigd in Breda, een verzoek ingediend om voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Breda de reeds geregistreerde aanduiding Breda ’97 te wijzigen in de aanduiding Breda Beslist.

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad heeft besloten op 10 september 2020 op grond van het bepaalde in artikel G3 van de Kieswet om het bovenstaande verzoek in te willigen. Breda Beslist wordt met nummer 5 ingeschreven in het door het Centraal Stembureau bijgehouden register.

Rechtsmiddelen

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G3 lid 5 Kieswet, kan een ieder tegen deze beschikking schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.