Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 237952Beschikkingen | afhandelingWabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Mahlerlaan, Amsterdam, wijzigen fietsenstalling

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het wijzigen van de indeling van fietsenstalling van gebouw "The Valley" op de locatie Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Malherlaan te Amsterdam.

Datum verlengingsbesluit: 9 september 2020

Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.

Zaaknummer: 9759889

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.