Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 233489Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 131-4 1077JB Amsterdam

Beethovenstraat 131-4, 1077JB Amsterdam: voor het inpandig en constructief wijzigen, het vervangen en wijzigen van de buitenkozijnen en het plaatsen van een buiten-unit ten behoeve van een airco, ingekomen 22 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z007154, OLO-nummer 5342125.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.