Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 227731Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Jachthavenweg 16A 1076CZ Amsterdam

Jachthavenweg 16A, 1076CZ Amsterdam: voor het vervangen van een oude woonark door een nieuwe woonark, met bestemming daarvan tot drie zelfstandige woningen, ingekomen 15 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z006942, OLO-nummer 5092327.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.