Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 223121Beschikkingen | afhandelingWabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Prinses Irenestraat 39 - 43, Amsterdam, aanpassen gebouw

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het aanpassen van het gebouw (het Strawinskyhuis) in afwijking van de d.d. 10 oktober 2019 verleende vergunning OLO-4371141, de wijzigingen betreffen onder andere het overkappen van het atrium en het wijzigen van de gevels.

Datum verlengingsbesluit: 28 augustus 2020

Aanvrager: Strawinskyhuis B.V.

Zaaknummer: 9735233

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.