Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 222528Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning St. Lambertusdijk 4 in Reuver

Op 24 augustus 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de bestaande hooimijt tot verblijf- en activiteitenaccommodatie voor mensen met een zorgvraag op het perceel St. Lambertusdijk 4 in 5953 TH Reuver (besluit verzonden 24-8-2020).

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.