Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 222109Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor wijzigingen ten opzichte van een op 11 mei 2020 verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weg en parkeerterrein en het kappen van bomen met kenmerk g13570 en z/19/245306 - Stoottroepenweg 2a Escharen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor: wijzigingen ten opzichte van een op 11 mei 2020 verleende omgevingsvergunning

voor het aanleggen van een weg en parkeerterrein en het kappen van bomen met

kenmerk G13570 en Z/19/245306 (zaaknr.: Z/20/261342)

Locatie: Stoottroepenweg 2a, 5364 MV Escharen

Datum verzending: 27 augustus 2020

 

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

 

 

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.