Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 222105Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van hoofdriolering, nutstracé hoofdleidingen en bouwwegen - Baronesstraat, Handelstraat, Industriestraat ongenummerd te Grave

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor: het aanleggen van hoofdriolering, nutstracé hoofdleidingen en bouwwegen (zaaknr.: Z/20/254460)

Locatie: Baronesstraat, Handelstraat, Industriestraat ongenummerd te Grave

kad. bekend gemeente Grave,(postcodegebied xxxx)

sectie A, nr. 01224 sectie A, nr. 01225 sectie A, nr. 02912 sectie A, nr. 03026 sectie A, nr. 03027 sectie A, nr. 03028

Datum verzending: 26 augustus 2020

 

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave Postbus 7, 5360 AA Grave.