Aanvraag omgevingsvergunning Duizendschoon (achter nr. 34) in Apeldoorn, het kappen van 12 iepen

 

Datum indiening: 20 augustus 2020

Wabonummer: D20/025153

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven