Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 206205Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Jachthavenweg 140 1081KJ Amsterdam

Jachthavenweg 140, 1081KJ Amsterdam: voor het realiseren van een botenhuis (met beweegbare vloer) ten behoeve van de watersportvereniniging, ingekomen 10 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z006784, OLO-nummer 5311633.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.