Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2020, 205071Beschikkingen | aanvraagGemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van 178 woningen - 5H2 (Oosterwold), Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere hebben de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

202937

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

29 juli 2020

het bouwen van 178 woningen

5H2 (Oosterwold)

150763,7

482202

Op een aanvraag om een omgevingsvergunning moet bij een reguliere procedure binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag moet worden aangepast, dan wordt de termijn opgeschort. Indien het niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via https://www.almere.nl  

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.

Bezwaar / Zienswijze

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van het (ontwerp)besluit.