Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 204986Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, De Boelelaan 1117, Amsterdam, verlengen tijdelijke instandhoudingstermijn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verlengen van de tijdelijke instandhoudingstermijn van het CCA gebouw, op de locatie De Boelelaan 1117 (AK 5080) te Amsterdam.

Ontvangstdatum aanvraag: 31 juli 2020

Aanvrager: Stichting VUmc

Zaaknummer: 9764039

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.