Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 204857Beschikkingen | aanvraag



Aanvraag evenementenvergunning, NK Para, NK Outdoor handboogschieten, NK Barebow, Jeugdland 1 4851AT Ulvenhout

Ingekomen verzoek om evenementenvergunning

Kenmerk: Z2020-004067

Ingekomen: 24-07-2020

Locatie: Jeugdland 1 4851AT Ulvenhout

Omschrijving: NK Para, NK Outdoor handboogschieten, NK Barebow

Periode: van 12-09-2020 08:00 uur tot 13-09-2020 18:00 uur

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen liggen niet ter inzage. Op de aanvragen moet nog een beslissing worden genomen.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact onder vermelding van kenmerk publicatie, locatie en omschrijving.

Gedurende twee weken kunnen belanghebbenden een zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u mailen naar contact@breda.nl onder vermelding van kenmerk publicatie, locatie en omschrijving.