Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 204792Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een bedrijfsgebouw, IABC 5325 4814RB Breda, District West Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2020-003697

Ingekomen: 13-07-2020

Locatie: IABC 5325 4814RB Breda, District West Breda

Projectomschrijving: het realiseren van een bedrijfsgebouw

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-inzien-van-gebouwen-en-percelen.