Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 204429Beschikkingen | aanvraagBesluit op aanvraag exploitatievergunning Grote Markt 29 4811XP Breda

Kenmerk: Z2020-003247

Verzenddatum besluit: 06-08-2020

Locatie: Grote Markt 29 4811XP Breda

Omschrijving: exploitatievergunning artikel 2:17 Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend op Grote Markt 29 4811XP Breda.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan binnen zes weken na publicatie via www.breda.nl/bezwaarschrift-indienen.

Ook kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda.

Aangevraagde en afgegeven vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact onder vermelding van kenmerk, locatie en omschrijving.