Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 204041Overige besluiten van algemene strekkingRectificatie Beleidsregel kruimelgevallen Grave, actualisatie 2020

Op 24 juli 2020 heeft het College van burgemeester en wethouders van Grave de "Beleidsregel kruimelgevallen Grave, actualisatie 2020" bekend gemaakt via het Gemeenteblad 2020, nr. 190689.

 

Vanwege een fout in de tekst in artikel 2.2, “Grens binnen/buiten de bebouwde kom”, derde zin, is het woord ‘Cuijk’ vervangen door het woord ‘Grave’. Tevens is de ondertekening gecorrigeerd.

 

De gemeentesecretaris,

Th.M.M. Hoex MMO

De burgemeester,

A.M.H. Roolvink MSc