Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 199287Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Exploitatievergunning verleend voor Foodstore Snackbar Taurus

 

Exploitatievergunning:

 

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een exploitatievergunning is verleend:

 

Voor : Foodstore/Snackbar Taurus, zaak 249867

Locatie : Grotestraat 58, 5431 DL Cuijk

Datum : 17 juli 2020

Datum verzending : 20 juli 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.