Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 198932Overige besluiten van algemene strekkingGeactualiseerd aanwijzingsbesluit gemeentelijke functionarissen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer F. Nilissen aangewezen als gemeentesecretaris.

Op 30 juli 2020 is in mandaat namens de burgemeester van de gemeente Beesel het besluit genomen om het overzicht van medewerkers geautoriseerd voor art. 78 lid 1 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en artikel 1 lid 2 van de Regeling bestelling transport en veiligheid rijbewijzen te actualiseren en te herzien.

Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke functionarissen zoals vastgesteld op 9 maart 2020, is hiermee geactualiseerd.