Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 197429Beschikkingen | aanvraagPetuniastraat 22 32 46 48 en 52 te Lent: verwijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 31-07-2020

Omschrijving: verwijderen van asbest (Petuniastraat 22 32 46 48 en 52 te Lent)

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z20.106271.01

Product: meldingen

Ontvangst: 27-07-2020

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=142DA182-FC4E-40A2-846A-870C2B16A23A