Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, De Boelelaan, Amsterdam, wijziging aanbrengen scorebord

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het bouwen in afwijking van verleende omgevingsvergunning OLO - 4398633, t.w: het wijzigen van de constructie en bouwkundige voorzieningen op de noordtribune tbv het aanbrengen van het scorebord van clubgebouw AFC.

Ontvangstdatum aanvraag: 23 juli 2020

Aanvrager: ProjectManagement Bureau

Zaaknummer: 9749467

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven