Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 193046Plannen | ruimtelijkOntwerp-wijzigingsplan ‘Beers NB, CPO-3’

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Beers NB, CPO-3’ ter inzage wordt gelegd. Er wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd.

 

Inhoud van het ontwerp-wijzigingsplan

Het plangebied ligt aan de Prinsenstal te Beers (5437 DB), ter plaatse van de voormalige gemeentewerf. Het plan heeft als doel het mogelijk maken van negen rijwoningen voor starters met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.

 

Inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan met de bijbehorende stukken ligt zes weken ter inzage met ingang van woensdag 29 juli 2020 tot en met dinsdag 8 september 2020. Het uitgeprinte exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, met als zoekterm de plannaam of het ID-nummer NL.IMRO.1684.01BPWcpo3-ON01.

 

Reageren

Gedurende de voornoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze op het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-396600. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 28 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk