Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 187186Overige besluiten van algemene strekkingAanpassing mandaat-/(vol)macht-register gemeente Beesel

Het college van B&W heeft op 29 juni 2020 besloten om de beleidsmedewerker team milieu die tevens budgethouder is, te machtigen tot het opzetten en beheren van een Mollie-account tbv de RRE-regeling.